Cikkek archívuma

2017. évi földhaszonbér fizetés

Társaságunk 2017. október 31-től (kedd) megkezdi a 2017. évi földhaszonbér teljes összegének kifizetését. Akik nem rendelkeznek leadott számlaszámmal, azok részére a pénztárból kerül kifizetésre a haszonbér 2017. november 17-ig (péntek). Pénztári nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9:00 - 12:00,...
Teljes cikk

2017. évi földhaszonbér mértéke

A haszonbérleti szerződések értelmében a bérleti díjak minden évben az infláció figyelembevételével növekednek. A KSH által nyilvánosságra hozott infláció 2016-ban 0,4% volt, így a 2017. évi haszonbérleti díjak ekkora mértékben emelkednek a 2016. évi bérleti díjakhoz képest.
Teljes cikk

Változtak a folyamatos teljesítésű ügyletek számlázási szabályai

Tisztelt Partnereink! Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a folyamatos teljesítésű ügyletek (időszakos számlázású ügyletek) számlázási szabályai megváltoztak 2016. január 1-től. A számlán szereplő teljesítés idejét a számla kiállítás dátuma, a fizetési határidő és maga az időszak határozza...
Teljes cikk

Adás-vétel, öröklés

Néhány múltbéli negatív tapasztalat alapján az alábbiakra hívjuk fel a meglévő és leendő földtulajdonosok figyelmét: Az adás-vétel vagy öröklés útján megszerzett földre az új tulajdonossal nem szükséges a hatályos haszonbérleti szerződést újból megkötni, a korábbi haszonbérbeadó helyére belép az új...
Teljes cikk

Területalapú támogatás megvonás

Valószínűleg mindenki előtt ismeretes a híradásokból, hogy a kormány döntése értelmében (1437/2014. Kormány határozat) az 1200 hektár feletti földterületet használók részére az 1200 hektár feletti terület után földalapú támogatást a jövőben nem fizetnek. Emiatt a Részvénytársaságunk Igazgatósága...
Teljes cikk

A földtulajdonosok lehetőségei a föld hasznosítására

SAJÁT HASZNÁLATBA VÉTEL 1/1 tulajdoni hányad esetén a saját használat bejelentése egyszerűen megoldható és nem kell hozzá földművesnek sem lenni. Osztatlan közös tulajdon esetén sem kell a saját használat bejelentéséhez földművesnek lenni, azonban szükséges a tulajdonostársak közötti használati...
Teljes cikk

A használati megállapodásról részletesen

A 2013. évi CCXII. törvény: „A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról” X. Fejezete (69.§. – 76.§.) tartalmazza a közös tulajdonban álló földek használatának részletes szabályait, melyből csupán a...
Teljes cikk

Szerződés felbontás a bérbeadó részéről tulajdonosváltás miatt

A régi földtörvény (1994. LV. törvény) 18/A. §. (2) bekezdése lehetőséget biztosított arra, hogyha "a haszonbérbe adó személyében bekövetkező változás esetén - ide nem értve a törvényes öröklés esetét - a haszonbérbe adó jogutódja a haszonbérletet 60 napos felmondással a gazdasági év végére...
Teljes cikk

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Az új földtörvény (2013. CCXII. törvény) 109. §. szerint: "A közös tulajdonban álló földre a 2013. december 31-ig megkötött haszonbérleti szerződés esetében a 60. § (1) bekezdésében foglalt felmondási jog akkor illeti meg a haszonbérbeadót, illetve annak jogutódját, ha a haszonbérleti szerződés...
Teljes cikk

Részletek a haszonbérleti díj fizetéséről

Az új földtörvény (2013. CCXII. törvény) 50. §. (2) bekezdése szerint: "A haszonbért időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni". Ennek megfelelően a haszonbérleti díjakat az adott naptári évben fogjuk kifizetni. Törekszünk rá - ha a lehetőségeink is engedik -, hogy a...
Teljes cikk

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
Központi telefonszám és fax:
59/530-041