Részletek a haszonbérleti díj fizetéséről

Az új földtörvény (2013. CCXII. törvény) 50. §. (2) bekezdése szerint: "A haszonbért időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni".

Ennek megfelelően a haszonbérleti díjakat az adott naptári évben fogjuk kifizetni. Törekszünk rá - ha a lehetőségeink is engedik -, hogy a bérleti díjak egy összegben kerüljenek kifizetésre. Ez a tulajdonosok számára is kedvező lenne, valamint cégünk adminisztrációs terheit is csökkentené.

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041