Szarvasmarha ágazat

A társaság III. számú szarvasmarha telepe a 70-es évek óta működik, kezdetben mint magyartarka törzstenyészet. A piaci viszonyok változásának hatására a 90-es évek közepétől az addigi kettős haszonvétel a tejhasznú irányba tolódott el és ez figyelhető meg napjainkban is.

Jelenleg átlagosan 220 db tejelő szarvasmarhával és annak szaporulatával gazdálkodunk. Az állomány átlagos laktációs termelése kb. 8.200 liter. Eleinte keresztezett és tisztavérű állomány volt megkülönböztetve, ma már az állomány zömében tisztavérű feketetarka holstein-fríz. Tenyésztési célunk egyrészt az állomány homogenizálása, az egyedenkénti tejtermelés növelése célpárosítással, valamint a hasznos, hosszú élettartam elérése.

Maga a telep 1998-ban lett átalakítva. Az addigi kötött tartású istállókat kötetlen tartású pihenőkarámos tartás váltotta fel, a fejős tehenek felhajtó karámrendszeren jutnak el a fejőházba. Ezzel párhuzamosan a fejési technológia is átalakításra került, beépítésre került egy 2 x 8 állásos, halszálkás elrendezésű SAC-CRISTENSEN típusú alsó tejvezetékes, automata kehelylevevővel ellátott fejőrendszer, mellyel a tehenek naponta két alkalommal kerülnek fejésre. A takarmányozást is érintette az innováció: SUPERTINO és PEECOM BIGA takarmánykiosztó kocsik kerültek beszerzésre, amik számítógéppel lettek felszerelve.

A telepi munkát nagyban segíti a WINRISKA telepirányítási rendszer, ami alapját képezi valamennyi munkafolyamatnak, adatszolgáltatásnak.

Munkánkat a következő partnercégek segítik: ISV Zrt., Vitafort Zrt., Alcsired Kft., Taurina Agrár Kft., ÁT Kft., Masterrind Magyarország Kft.

A tejgazdaság a megtermelt javait, termékeit csak úgy tudja értékesíteni, ha jó minőségű terméket tud előállítani. Ennek érdekében az élelmiszerbiztonsághoz, a veszélyek megelőzéséhez és kiküszöböléséhez HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert vezettünk be 2001. nyarán.

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041