Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Az új földtörvény (2013. CCXII. törvény) 109. §. szerint: "A közös tulajdonban álló földre a 2013. december 31-ig megkötött haszonbérleti szerződés esetében a 60. § (1) bekezdésében foglalt felmondási jog akkor illeti meg a haszonbérbeadót, illetve annak jogutódját, ha a haszonbérleti szerződés fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésére a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint került sor, és a tulajdoni hányadának megfelelő területet a közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy

a) a haszonbérlő felé a felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, hogy azt a szerződés megszűnésével saját maga kívánja használni, és

b) a haszonbérleti szerződés megkötéséről szóló döntésben - függetlenül a döntés meghozatalának módjától - nem vett részt, de annak hatálya kiterjedt rá.

Ezzel kapcsolatban egy félreértést szeretnénk tisztázni. A fentiek értelmében a kimérés után csak abban az esetben van lehetőség a korábbi haszonbérleti szerződés egyoldalú felmondására a bérbeadó vagy annak jogutódja részéről, ha a haszonbérleti szerződést nem írta alá, hanem azt a többség kötötte meg a helyrajzi szám egészére, vagyis az illető feje felett "átnyúltak" a többiek. Ezt az "elnyomást" szerette volna a jogalkotó orvosolni.

Azonban a Kunság Népe esetében ilyen szerződéskötési módra nem került sor, a megkötött haszonbérleti szerződést valamennyi érintett tulajdonos - vagy saját kezűleg vagy meghatalmazott útján - aláírta. Így cégünk esetében a haszonbérleti szerződés ilyen jellegű felmondására nincs lehetőség.

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041