Növénytermesztés

A Kunság Népe Zrt. kb. 1.800 hektár területen gazdálkodik. Ebből kb. 1.760 hektár szántó terület és kb. 40 hektár gyep. Évente változó mértékben (kb. 50-150 hektár) művelés alól kivett területek is vannak köztük.

Növénytermesztésünk éves szinten átlagosan az árbevétel 30-40 %-t adja.

A termelés szerkezetét az alábbi ábra mutatja be.

Ebből kitűnik, hogy magas arányban termelünk gabonanövényeket, mely nagy százalékban az állattenyésztés, főleg a sertéstenyésztés takarmányalapját biztosítja. Ezen kívül termelünk a szarvasmarha tartáshoz szükséges tömegtakarmányokat, illetve értékesítésre szánt ipari növényeket.

Közel 500 hektár területen folyik integrációs termelés, melynek keretében főleg őszi búzát és napraforgót termesztenek az őstermelők, kistermelők és társaságok a cégünkkel kötött termeltetési szerződés alapján.

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041