A földtulajdonosok lehetőségei a föld hasznosítására

SAJÁT HASZNÁLATBA VÉTEL

  • 1/1 tulajdoni hányad esetén a saját használat bejelentése egyszerűen megoldható és nem kell hozzá földművesnek sem lenni.
  • Osztatlan közös tulajdon esetén sem kell a saját használat bejelentéséhez földművesnek lenni, azonban szükséges a tulajdonostársak közötti használati megosztás megléte.

HASZONBÉRBE ADÁS: a haszonbérbe vevőnek földművesnek kell lennie.

  • Abban az esetben, ha a bérleti szerződést valamennyi tulajdonos aláírja, akkor a bérbeadás egyszerűen kivitelezhető, az Önkormányzatnál 15 napra kell kifüggeszteni és nem kell használati megállapodás. Az 1/1 területek vagy kevés tulajdonossal rendelkező osztatlan közös területeknél valósítható meg.
  • Abban az esetben ha több tulajdonossal rendelkező osztatlan közös területről van szó és a haszonbérleti szerződést nem minden tulajdonostárs tudja aláírni, akkor a tulajdonostársak közötti használati megállapodás megkötése szükséges a bérbeadáshoz.

ÉRTÉKESÍTÉS: az osztatlan közös tulajdonban lévő tulajdonos a tulajdoni hányadát legegyszerűbben a tulajdonostársának tudja eladni, az 1/1 terület tulajdonosa pedig a szomszédos föld tulajdonosának. Egyébként bárkinek eladható a föld, aki megfelel az előírásoknak és regisztrált földművesről van szó.

TÖBBI TULAJDONOSTÁRS TULAJDONÁNAK HASZNÁLATA: osztatlan közös tulajdonú földterület esetén lehetőség van a másik tulajdonostárs tulajdoni hányadának használatára vagy esetleg az egész helyrajzi szám használatára.

  • Amennyiben az egyik tulajdonostárs szeretné egy vagy több társának részét használni, de nem a helyrajzi szám egészét, úgy használati megállapodás megkötése szükséges a tulajdonostársak között.
  • Amennyiben az egyik tulajdonostárs szeretné az összes többi tulajdonostársának részét használni, vagyis a helyrajzi szám egészét, úgy nem kell használati megállapodást kötni.

 

Megjegyzés: 1/1 tulajdoni hányadú az a földterület, ahol egy helyrajzi számnak egy tulajdonosa van.

A földműves fogalmát a 38/2014. (II. 24.) Kormány rendelet határozza meg.

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041