Adás-vétel, öröklés

Néhány múltbéli negatív tapasztalat alapján az alábbiakra hívjuk fel a meglévő és leendő földtulajdonosok figyelmét:

Az adás-vétel vagy öröklés útján megszerzett földre az új tulajdonossal nem szükséges a hatályos haszonbérleti szerződést újból megkötni, a korábbi haszonbérbeadó helyére belép az új tulajdonos és Ő viszi tovább a szerződést annak lejáratáig.

A tulajdonosváltozásnál az új tulajdonost csak a szerzés igazolása után vezetjük át a nyilvántartásunkban. Mindenképpen szükséges a földhivatali bejegyző határozatot megvárni, mivel ezzel lesz hivatalosan bejegyezve az új tulajdonos. Amíg ezt nem kapja meg, addig a folyamat során kérhetnek tőle hiánypótlást, de akár a bejegyzést is elutasíthatja a Földhivatal. Adás-vétel esetén célszerű az adás-vételi szerződés másolatát, illetve a földhivatali bejegyző határozat másolatát eljuttatni hozzánk, míg öröklés esetén a hagyatékátadó végzés másolatát, illetve a földhivatali bejegyző határozat másolatát. Az adás-vételi szerződésre és a hagyatékátadó végzésre azért van szükségünk, mivel ezek teljes körűen tartalmazzák az új tulajdonos adatait, míg a bejegyző határozat nem. Amennyiben szükségesnek érzi, úgy adás-vétel esetén a szerződésen a vételár letakarható.

A fenti dokumentumokat sem a hagyatékot intéző közjegyző, sem az adás-vételi szerződést készítő ügyvéd, sem a Földhivatal nem küldi el nekünk hivatalból, ezért kérjük a tulajdonosokat ezen iratok elküldésére.

Amennyiben valaki művelési szándékkal kíván földet vásárolni, úgy még az adás-vételi szerződés aláírása előtt célszerű tájékozódni, hogy a földre van-e érvényes haszonbérleti szerződés megkötve, mivel az új földtörvény már nem ad lehetőséget a vevőnek a haszonbérleti szerződés egyoldalú felbontására. Ne a vétel után derüljön ki, hogy a földet a vevő nem tudja használni a meglévő haszonbérleti szerződés miatt!

 

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041