Szerződés felbontás a bérbeadó részéről tulajdonosváltás miatt

A régi földtörvény (1994. LV. törvény) 18/A. §. (2) bekezdése lehetőséget biztosított arra, hogyha "a haszonbérbe adó személyében bekövetkező változás esetén - ide nem értve a törvényes öröklés esetét - a haszonbérbe adó jogutódja a haszonbérletet 60 napos felmondással a gazdasági év végére megszüntetheti, ha a felmondással egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába került termőföldet 5 éven belül nem idegeníti el és azt saját maga használja.".

Vagyis adás-vétel, csere vagy ajándékozás útján szerzett föld esetében az új tulajdonosnak lehetősége volt a bérleti szerződést egyoldalúan megszüntetni és a földet saját használatába venni. Azonban a régi földtörvény ezen rendelkezését az új földtörvény (2013. CCXII. törvény) 126.§. (1) bekezdés h) pontja 2014. január 1-től hatályon kívül helyezte, így a fentiekre a tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonosnak már nincs lehetősége.

Kunság Népe Zrt.

5340 Kunhegyes
Kossuth Lajos u. 42-44
adószám: 12591884-2-16
Központi telefonszám és fax:
59/530-041